Lacan ERP Produkcja

Co zyskasz dzięki Lacan ERP Produkcja?

  • kompleksową obsługę procesu produkcji
  • śledzenie towaru na etapie produkcji i obsługi magazynowej
  • kompleksową logistykę wydań
  • pełną kontrolę jakości
  • zarządzanie seriami produkcyjnymi i numerami seryjnymi
  • rozliczenie pracowników – w tym pełna kontrola akordów
  • optymalizację procesów sprzedaży
  • redukcję kosztów obsługi procesów wewnętrznych
  • sprawny obieg informacji
  • integrację i kompatybilność danych

Proces produkcji wraz z kontrolą jakości

Lacan ERP Produkcja pomaga dostosować proces produkcji do obecnej sytuacji w firmie. Możliwość prognozowania i planowania produkcji zapewnia efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów, co przekłada się na minimalizację strat. Połączenie z innymi modułami, takimi jak CRM czy Magazyn, pozwala na automatyzację procesu zamówień i ich realizacji.
Lacan ERP Produkcja umożliwia definiowanie receptur kompletacji i dekompletacji oraz przypisywanie kilku receptur dla jednego wyrobu. Daje również możliwość rozliczania zleceń produkcyjnych według cen ewidencyjnych lub rzeczywistych. System umożliwia definiowanie reguł testów kontroli jakości oraz parametrów jakościowych danego produktu. Wszelkie zmiany w karcie produktu są archiwizowane.

Lacan ERP – Kompleksowe narzędzie wspierające obsługę nawet najbardziej zaawansowanych procesów produkcji.

Zarządzanie finansami

Lacan ERP Produkcja kompleksowo wpiera obszar księgowości i zarządzania finansami. Pełna integracja systemu skraca i upraszcza proces rejestracji zdarzeń księgowych, które dzięki jednokrotnemu wprowadzeniu gwarantują pełną spójność danych.

Kompleksowa obsługa rozliczeń pracowniczych

System gwarantuje swobodę w definiowaniu harmonogramów czasu pracy i składników wynagrodzenia. W elastyczny sposób pozwala naliczać wynagrodzenia w zależności od systemu obowiązującego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Integralność z modułem produkcji umożliwia naliczanie wynagrodzeń wg systemu akordowego.

Ewidencja, kontrola zamówień i obsługa wysyłek

Monitorowanie towaru od momentu przyjęcia, przez kontrolę stanu zapasów, rezerwacji, stanów minimalnych, rotacji produktów w magazynach, a także zoptymalizowany proces zleceń załadunku, czyni gospodarkę magazynową niezwykle efektywną. Jest to szczególnie przydatne w przypadku wyrobów o krótkim terminie ważności (np. w branży spożywczej czy farmaceutycznej).

ZAPYTAJ O PRODUKT